LGAP LÀ GÌ?

This post is also available in: English Chinese (Simplified) Hindi Japanese Spanish Thai

LGAP là một tổ chức toàn cầu, tổng số vốn 400 triệu USD, bao gồm các nhà cung cấp và chuyên gia dịch vụ mạng cấu trúc xuất sắc được công nhận nhằm đáp ứng nhu cầu về lắp đặt hệ thống mạng cấu trúc.

Dịch vụ LGAP bao gồm các lĩnh vực:

  • Các dự án cáp mạng cho văn phòng và trung tâm dữ liệu.
  • Thỏa thuận khung về việc các dịch vụ đang thực hiện
  • Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm: MAC, sửa chữa lỗi, làm mới thiết bị/ giá đỡ/ tủ rack… trong văn phòng và trung tâm dữ liệu
  • Dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm: thiết kế hệ thống cáp, quản lý dự án và giải pháp quản lý cơ sở hạ tầng thông minh.

LGAP cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ cao, ổn định, chi phí thấp với dịch vụ quản lý & kiểm soát thông tin vượt trội trên tất cả các vùng, lãnh thổ. Khách hàng của LGAP nhận được:

  • Chất lượng cao với dịch vụ trên toàn cầu
  • Bảo hành theo khung của Hợp đồng dịch vụ trên toàn cầu
  • Kiểm soát trực tuyến chi phí và báo cáo quản lý thời gian thực tế của dịch vụ
  • Phương pháp định giá chung trên toàn cầu và phù hợp theo tiền tệ của mỗi nước
  • Quy trình quản lý tài khoản trên toàn thế giới
  • Cam kết và trách nhiệm theo hợp đồng