LGAP คืออะไร?

This post is also available in: อังกฤษ จีนประยุกต์ ฮินดิ ญี่ปุ่น สเปน เวียดนาม

LGAP คือ การรวมตัวของกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Cabling Infrastructure จากทั่วทุกมุมโลก ด้วยทุนจดทะเบียนรวมกันกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ผนึกกำลังกันโดยมุ่งหมายที่จะเป็นทุกคำตอบของลูกค้า ในทุกโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ Cabling Infrastructure

LGAP ให้บริการคลอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  • งานระบบ Cabling ขนาดใหญ่ ทั้งในส่วนพื้นที่ทำงาน และห้อง Datacenter
  • บริการ Deployment ตามกรอบการทำงานที่กำหนด
  • บริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็น MAC, Break Fix หรือการปรับแต่ง/จัดหมวดหมู่อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งในส่วนพื้นที่ทำงาน และห้อง Datacenter
  • บริการด้วยมืออาชีพ ตั้งแต่การดีไซน์ระบบ Cabling  การบริหารจัดการโครงการ รวมไปถึงการวางระบบจัดการโครงข่ายพื้นฐานอัจฉริยะ

ด้วยการบริการอันเป็นเลิศของ LGAP ไม่เพียงแต่ลูกค้าจะได้รับมอบบริการคุณภาพสูงด้วยต้นทุนที่ถูกลงเท่านั้น แต่ลูกค้ายังจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ในทุกภูมิภาคที่สำนักงานของลูกค้าตั้งอยู่ สิ่งที่ลูกค้าของ LGAP จะได้รับ คือ:

  • บริการอันยอดเยี่ยม มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
  • เงื่อนไข SLA มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
  • การจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายออนไลน์แบบ Real-Time
  • การกำหนดราคามาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และคำนวณเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
  • กระบวนการดูแลลูกค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
  • เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าโดยรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนดูแลรับผิดชอบจนโครงการเสร็จสิ้น