Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/29/d89967053/htdocs/lmgdevcouk/wp-lmgdevcouk/wp-content/themes/rttheme17/content_generator.php on line 116

Đối với đối tác

This post is also available in: English, Chinese (Simplified), Japanese, Spanish, Thai

Giảm chi phí cố định:

 • Sử dụng các công cụ và quy trình tốt nhất được chia sẻ, LGAP đã chứng minh có thể cung cấp dịch vụ chất lượng cao với chi phí thấp
 • Quản lý tập trung nhà cung cấp, thúc đẩy mạng lưới mua hàng nhằm đưa đến khách hàng một mức giá chung, thấp và ổn định
 • Nguồn lực và dịch vụ vận chuyển địa phương (toàn cầu) của LGAP làm giảm chi phí điều chuyển nhân lực và vật tư đến các nơi xa
 • LGAP tăng cơ hội cho đối tác để được giảm giá và ưu đãi hơn
 • Giảm chi phí quản lý

Nâng cao chất lượng dịch vụ:

 • Hợp đồng dịch vụ với khách hàng sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
 • Tất cả thành viên của LGAP sử dụng các tiêu chuẩn và quy trình thực hiện tốt nhất để đảm bảo chất lượng dịch vụ cao và ổn định.
 • Cung cấp quy trình cải tiến dịch vụ liên tục trên toàn cầu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí hoạt động.
 • Mạng lưới toàn cầu của LGAP đảm bảo dịch vụ được thực hiện nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Gia tăng thông tin quản lý & kiểm soát

 • Hệ thống đặt hàng trực tuyến đảm bảo kiểm soát chi tiêu ở mọi nơi
 • Thông tin thời gian thực hiện thực tế được hiển thị trên trang web.
 • Đảm bảo thực hiện dịch vụ đúng theo các tiêu chuẩn chung.
 • Cam kết thực hiện và trách nhiệm cho các hợp đồng toàn cầu.